OPREMANJE CENTRA ZA MLADE PREDUZETNIKE „YES“

workplaces with blue tint

Nabavljena je oprema predviđena projektom za opremanja centra za mlade preduzetnike koji se nalazi u zgradi Centra za socijalni rad Pirot.

Za potrebe obuka i radionica nabavljeno je 10 računara, 2 štampača, projektor sa platnom, telefon i prateća sitna oprema.

Instalirana oprema zajedno sa softverom za virtualno preduzetništvo biće od koristi polaznicima koji će raditi sa predavačima u grupi od 10 polaznika.

Obuke će se održavati u periodu jul – oktobar 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*