IZRADA BAZE POLAZNIKA ZA PREDAVANjA I RADIONICE

Centar za socijalni rad Pirot zajedno sa svojim partnerima na projektu radi na izradi liste baze podataka polaznika zainteresovanih za predavanja i radionice iz oblasti početnog biznisa, zapošljavanja i samozapošljavanja koje će se održavati u toku projekta.

S tim u vezi, kontaktirane su nadležne institucije koje se bave nezaposlenim licima u Pirotu – Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu radi uvida u spisak potencijalnih korisnika usluga projekta/polaznika obuka.

Centar za socijalni rad je iz svoje baze korisnika socijalnih usluga kontaktirao lica koja su nezaposlena i mlađa od 30 godina radi učešća u projektu.

Sačinjene su proširene liste potencijalnih učesnika, kandidati su intervjuisani i čekaju poziv za početak predavanja i radionica.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*