AKTIVNOSTI PROJEKTA

Sprovođenje ovog projekta obuhvata brojne aktivnosti:

 • aktivno korišćenje računara (poznavanje operativnog sistema Microsoft Windows, izrada Power Point prezentacija, pretraživanje interneta, kreiranje i korišćenje mejla, facebook i twitter stranica);
 • umešnost pisanja dokumenata neophodnih za konkurisanje za posao (prijave za posao, curriculum vitae – CV-ja, propratnog pisma, motivacionog pisma, poslovne preporuke);
 • obuku vezanu za poslovni bonton (oslovljavanje i tituliranje, pozdravljanje, predstavljanje, dress code, pravila telefonske komunikacije, interni i eksterni sastanci, odnos sa kolegama, odnos sa predpostavljenima itd.);
 • simulacija intervju-a ;
 • proučavanje zakonske forme osnivanja koje su propisanje Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS” br. 125/04);
 • razrada ideje za poslovanje i izrada biznis plana;
 • razvijanje imena preduzeća, odabir pravne forme društva, kreiranje loga i memoranduma u elektronskoj formi;
 • analiza tržišta  i konkurencije (korišćenje metoda posmatranja, ispitivanja – anketa, intervju, ispitivanje putem pošte, telefona, online ispitivanje);
 • sprovođenje procedure osnivanja preduzeća (donošenje Odluke ili Ugovora o osnivanju, popunjavanje Zahteva za registraciju osnivanja,uplata osnivačkog kapitala i taksi, OP obrasca, otvaranje tekućeg računa itd.);
 • proučavanje Šifrarnika delatnosti i određivanje šifre delatnosti;
 • dobijanje PIB-a i matičnog broja;
 • prezentacije učenicima srednjih stručnih škola u Pirotu i Montani;
 • uključivanje eminentnih privrednika u rad virtuelnih preduzeća kroz predavanja i prezentaciju njihovih iskustava;
 • organizovanje zajedničke bugarsko-srpske radionice za sve učesnike projekta u cilju razmene i evaluacije znanja.