СЕМИНАРИТЕ ПО ПРОЕКТ “ВИРТУАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Семинарите по проект “Виртуални предприятия” вече се провеждат. Двадесет участници се обучават в продължение на четири седмици и участват в обучителни семинари. Те са придобили практически познания в областта на заетостта и самостоятелната заетост, както и в редица други дейности и процедури. Провежда се специално обучение в областта на виртуалното предприятие. Участниците проявяват голям интерес към курсовете, като след завършване на обучението ще получат сертификат.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg –IPA Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.
Тази публикация е създадена с помощта на европейските фондове чрез програмата Interreg -IPA за трансгранично сътрудничество България-Сърбия под номер CCI No 2014TC16I5CB007.
Единственото отговорното лице за публикуването на тази публикация е Центърът за социална работа “Пирот” и по никакъв начин не може да бъде тълкувано като позицията на Европейския съюз или Управителния орган на програмата.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*