БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА „ВИРТУАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Център за социална работа Пирот в сътрудничество с партньора по проекта Център за развитие, подпомагане и инициативи „Новитас” проведе на обучение на 17.05.2019 г. за 11 ученици, младежи от 17 до 35 години. По време на обучението участниците придобиха основни бизнес знания. Обучението се проведе в помещенията на Център за социална работа – Пирот в Центъра Място за млади предприемачи – „YES“. Участниците в това обучение получиха възможността да бъдат в ролите на работодател и служител чрез съвременни технологии и практическа работа. Доволните потребители бяха запознати и по време на обучението със сайта, на който могат да намерят много информация за изпълнения проект, както и ръководство за създаване на фирма.

В рамките на центъра за млади предприемачи – „YES“ – пространство за млади предприемачи, се проведе безплатно обучение за млади хора на 10.09.2019. Дванадесет стажанти участваха в уърк шоп (работилница). Проектът „Виртуални предприятия“ е реализиран в периода от 13.12.2016 г. до 12.12.2017 г. След приключване на проекта Центърът за социална работа и партньорите по проекта продължиха да провеждат серия от обучения и индивидуални консултации, които допринесоха за развитието на младежки предприемачески умения, като по този начин допринесоха за положителната бизнес политика на местната общност. Обученията се планират и за следващите периоди, когато ще се обърне специално внимание на младите хора от уязвимите категории – потребители на услугата център за социална работа, в зависимост от нуждите на самите бенефициенти.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*