CILJEVI PROJEKTA

Osnovni cilj ovog projekta je da mladim ljudima, starosti od 25 do 35 godina, ponudi praktična znanja, veštine i umenja za poslovanje. Mladi se stimulišu da aktivno traže poPRVA-300x201sao kod poslodavca, ali i ohrabruju da svoje eventualne preduzetničke ideje realizuju.

Proces nalaženja posla kod poslodavca je subjektivna aktivnost, koju polaznici savladavaju kroz više nivoa: od informisanja o raspoloživim radnim mestima, preko uspostavljanja kontakta, učenja načina konkurisanja za posao, načina samoreklame i promocije, sve u cilju dobijanja šanse razgovora sa poslodavcem (intervju).

Drugi pravac koji se odnosi na pokretanje sopstvenog biznisa omogućava im teorijsku i praktičnu obuku kako da od ideje, preko ispitivanja svrsishodnosti i izvodljivosti i profitabilnosti te ideje, proučavanja subjektivnih, objektivnih i ograničavajućih faktora oforme sopstveno preduzeće.

Kroz simulaciju stvarnog poslovnog okruženja, mladi Bugarske i Srbije će imati priliku da steknu praktične poslovne veštine i iskustvo, da ostvare razmenu znanja, da se povežu i uče jedni od drugih.

Sticanje praktičnih znanja i iskustva u realnom poslovnom okruženju biće podrška preduzetništvu i zapošljavanju, podići će kvalitet radne snage u pograničnom regionu, smanjiće se odliv mozgova što će uticati da regionalne ekonomije budu konkurentnije. To će ojačati region i smanjiti ekonomske nejednakosti na pograničnom području Srbije i Bugarske.

Ciljna grupa: 

  • Omladina koja živi u opštinama Pirot i Montana
  • Ženska populacija u opštinama Pirot i Montana
  • Nezaposleni mladi ljudi ispod 35 godina starosti u opštinama Pirot i Montana
  • Zaposleni u organima lokalne vlasti u opštinama Pirot i Montana